Llenguatge Escrit

Saps què és la Dislèxia?

La Dislèxia és una dificultat específica de l’aprenentatge de la lectura d'origen neurobiològic. Es caracteritza per les dificultats en la precisió o fluidesa lectora les quals comporten problemes en la comprensió i l'ortografia. Segons diversos estudis la Dislèxia afecta a un 10% de la població, de la qual molta no ha estat mai diagnosticada. Una detecció primerenca, un bon diagnòstic i una intervenció personalitzada en milloren el pronòstic i eviten molt malestar emocional.

TRACTAMENTS
LLENGUATGE ESCRIT

  • Dislèxia
  • Discalcúlia
  • Disgrafia
  • Disortografia
  • Retard en lectoescriptura


A Logopèdics abordem el diagnòstic de la dislèxia realitzant totes les proves neuropsicològiques necessàries per adaptar el tractament a les necessitats específiques de cada pacient.


La dislèxia persisteix tota la vida, però amb el tractament adecuat,  una persona amb dislèxia pot assolir qualsevol objectiu acadèmic que es proposi.

Demana cita

L’equip

El nostre principal actiu

Bianca Felis Vallejo

Logopeda i Neuropsicòloga. Directora de l'equip. Responsable del Diagnòstic i de l’Àrea de la Veu

Jasmina Pérez Terés

Logopeda àrees Llenguatge, Aprenentatge i Miofuncional.

Laura Sisó Casabón

Logopeda i Neuropsicòloga àrees Llenguatge, Aprenentatge i Veu. Responsable de l'àrea de Trastorns de l'Aprenentatge.

Eva Solé i Rebull

Logopeda àrees Llenguatge, Aprenentatge i Auditius. Responsable de l'Àrea de Terapia Miofuncional.

L’equip

El nostre principal actiu

Bianca Felis Vallejo

Logopeda i Neuropsicòloga. Directora de l'equip. Responsable del Diagnòstic i de l’Àrea de la Veu

Jasmina Pérez Terés

Logopeda àrees Llenguatge, Aprenentatge i Miofuncional.

Laura Sisó Casabón

Logopeda i Neuropsicòloga àrees Llenguatge, Aprenentatge i Veu. Responsable de l'àrea de Trastorns de l'Aprenentatge.

Eva Solé i Rebull

Logopeda àrees Llenguatge, Aprenentatge i Auditius. Responsable de l'Àrea de Terapia Miofuncional.