Llenguatge Oral

Logopèdia i
llenguatge oral.

El llenguatge oral és l’àmbit de la logopèdia que tracta els trastorns de la seva expressió, comprensió i fluència així com dels errors fonètics i fonològics de la parla. Els trastorns del llenguatge oral més freqüents són la Dislàlia, incapacitat de pronunciar alguns sons i la Disfèmia, popularment anomenada tartamudeig.
Un bon diagnòstic que determini la causa del trastorn és la base per poder realitzar el tractament correcte.

TRACTAMENTS
LLENGUATGE ORAL

  • Dislàlies
  • Disfèmia
  • Trastorn específic del llenguatge (TEL)
  • Retard de la Parla
  • Retard del Llenguatge
  • Taquifèmia


A Logopèdics disposem de tots els instruments necessaris per establir la causa del trastorn, així podem determinar el pla de tractament més adient i aconseguim que aquest sigui efectiu i ràpid.


A Logopèdics disposem de tots els instruments necessaris per establir la causa del trastorn, així podem determinar el pla de tractament més adient i aconseguim que aquest sigui efectiu i ràpid.

Demana cita

L’equip

El nostre principal actiu

Bianca Felis Vallejo

Logopeda i Neuropsicòloga. Directora de l'equip. Responsable de l’Àrea de la Veu

Carla Oriach Enjuanes

Logopeda àrees Llenguatge i Aprenentatge.

Laura Sisó Casabón

Logopeda i Neuropsicòloga àrees Llenguatge i Aprenentatge. Responsable de l'àrea de Trastorns de l'Aprenentatge.

Carla Castells

Logopeda àrees Llenguatge i Aprenentatge

Aida Mateu Garcia

Responsable de Recepció i Atenció al Pacient

L’equip

El nostre principal actiu

Bianca Felis Vallejo

Logopeda i Neuropsicòloga. Directora de l'equip i Responsable de l’Àrea de la Veu

Carla Oriach Enjuanes

Logopeda àrees Llenguatge i Aprenentatge.

Carla Castells

Logopeda àrees Llenguatge i Aprenentatge

Laura Sisó Casabón

Logopeda i Neuropsicòloga àrees Llenguatge i Aprenentatge. Responsable de l'àrea de Trastorns de l'Aprenentatge.

Aida Mateu Garcia

Responsable de Recepció i Atenció al Pacient